Vilkår og betingelser

Denne aftale gælder mellem dig, brugeren af dette websted og Kursuscenter Emilielunden, , ejeren (e) af dette websted. Din aftale om at overholde og være bundet af paragraf 1, 2, 4 - 11 og 15 - 25 i disse vilkår og betingelser anses for at forekomme ved din første brug af hjemmesiden. Klausul 3 og 12 - 14 gælder kun for salg af tjenester. Hvis du ikke accepterer at være bundet af disse vilkår og betingelser, skal du straks stoppe med at bruge hjemmesiden.  

Ingen del af dette websted er beregnet til at udgøre et kontraktligt tilbud, der kan accepteres. Din ordre udgør et kontraktligt tilbud, og vores accept af dette tilbud anses for at ske, når vores sender en bekræftelses-e-mail til dig, der angiver, at din ordre er blevet accepteret.

1. Definitioner og fortolkning

I denne aftale har følgende udtryk følgende betydning: "Konto": betyder samlet de personlige oplysninger, betalingsoplysninger og legitimationsoplysninger, der bruges af brugere til at få adgang til betalt indhold og / eller ethvert kommunikationssystem på webstedet;

"Indhold": betyder enhver tekst, grafik, billeder, lyd, video, software, datakompileringer og enhver anden form for information, der kan lagres på en computer, der vises på eller er en del af dette websted; "Faciliteter": betyder samlet alle onlinefaciliteter, værktøjer, tjenester eller oplysninger, somKursuscenter Emilielunden
stiller til rådighed via hjemmesiden enten nu eller i fremtiden;
"Tjenester": betyder de tjenester, der er tilgængelige for dig via dette websted, specifikt brug af den Kursuscenter Emilielunden 
proprietære e-læringsplatform;
"Betalingsoplysninger": betyder alle detaljer, der kræves for køb af tjenester fra dette websted. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, kredit- / betalingskortnumre, bankkontonumre og sorteringskoder; "Lokaler": Betyder Vores forretningssted beliggende på [Nordfeldvej 15, 4780 Stege, Denmark];
"System": betyder enhver onlinekommunikationsinfrastruktur, som Kursuscenter Emilielunden stiller til rådighed via webstedet enten nu eller i fremtiden. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, webbaseret e-mail, opslagstavler, live chat-faciliteter og e-mail-links;
"Bruger" / "brugere": enhver tredjepart, der får adgang til hjemmesiden og er ikke ansat af Kursuscenter Emilielunden Ltd og handler som led i deres ansættelse;
"Websted": betyder det websted, som du i øjeblikket bruger (www.dressmakersatelier.com) og eventuelle underdomæner på dette websted (f.eks. Underdomæne.dinskole.com), medmindre det udtrykkeligt er udelukket af deres egne vilkår og betingelser; og
"Vi / os / vores": betyder Kursuscenter Emilielunden, et selskab, der er registreret i [Denmark] med virksomhedsregistreringsnummer [33293615], der er placeret på [Nordfeldvej 15, 4780 Stege, Denmark].

2. Aldersbegrænsninger

Personer under 18 år bør kun bruge dette websted under opsyn af en Voksen. Betalingsoplysninger skal leveres af eller med tilladelse fra en Voksen.

3. Forretningskunder

Disse vilkår og betingelser gælder også for kunder, der køber tjenester i løbet af deres forretning.

4. Intellektuel ejendom

 • 4.1 Med forbehold af undtagelserne i paragraf 5 i disse vilkår og betingelser, alt indhold inkluderet på webstedet, medmindre det uploades af brugerne, herunder, men ikke begrænset til, tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder, lydklip, videoklip, data kompileringer, sidelayout, underliggende kode og software tilhører Kursuscenter Emilielunden, vores datterselskaber eller andre relevante tredjeparter. Ved at fortsætte med at bruge hjemmesiden anerkender du, at sådant materiale er beskyttet af gældende [Denmark] og international intellektuel ejendomsret og andre love. 4.2 Med forbehold af punkt 6 må du ikke reproducere, kopiere, distribuere, gemme eller på anden måde genbruge materiale fra webstedet, medmindre andet er angivet på webstedet, eller medmindre du får vores udtrykkelige skriftlige tilladelse til det.
 • 4.2 Med forbehold af punkt 6 må du ikke reproducere, kopiere, distribuere, gemme eller på anden måde genbruge materiale fra webstedet, medmindre andet er angivet på webstedet, eller medmindre du får vores udtrykkelige skriftlige tilladelse til det.

5. Tredjeparts intellektuel ejendomsret

 • 5.1 Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, tilhører alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, copyright og varemærker i produktbilleder og beskrivelser producenter eller distributører af sådanne produkter, der måtte være gældende. 
 • 5.2 Med forbehold af punkt 6 må du ikke reproducere, kopiere, distribuere, opbevare eller på anden måde genbruge sådant materiale, medmindre andet er angivet på webstedet, eller medmindre den relevante producent eller leverandør giver udtrykkelig skriftlig tilladelse til det.

6. Fair brug af intellektuel ejendom

Materiale fra hjemmesiden kan genbruges uden skriftlig tilladelse, hvor nogen af undtagelserne beskrevet i kapitel III i Copyright Designs and Patents Act 1988 finder anvendelse.

7. Links til andre websteder

Dette websted kan indeholde links til andre websteder. Medmindre det udtrykkeligt er angivet, er disse websteder ikke under kontrol af Kursuscenter Emilielunden eller vores tilknyttede selskabers. Vi påtager os intet ansvar for indholdet af sådanne websteder og fraskriver os ansvar for enhver form for tab eller skade, der opstår som følge af brugen af dem. Inkluderingen af et link til et andet websted på dette websted betyder ikke nogen godkendelse af selve webstederne eller af dem, der har kontrol over dem. 

8. Links til dette websted

De, der ønsker at placere et link til dette websted på andre websteder, må kun gøre det til hjemmesiden for www.dressmakersatelier.com uden vores forudgående tilladelse. Deep linking (dvs. links til bestemte sider på siden) kræver vores udtrykkelige skriftlige tilladelse. Hvis du vil vide mere, bedes du kontakte os via e-mail på [email protected] eller ringe til os på følgende nummer: +4560688027. 

9. Brug af kommunikationsfaciliteter

 • 9.1 When using any System on the Website you should do so in accordance with the following rules. Failure to comply with these rules may result in your Account being suspended or closed:
 • 9.1.1 Du må ikke bruge uanstændigt eller vulgært sprog;
 • 9.1.2 Du må ikke indsende indhold, der er ulovligt eller på anden måde anstødeligt. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, indhold, der er krænkende, truende, chikanerende, ærekrænkende, aldersgruppe, sexistisk eller racistisk;ou must not submit Content that is unlawful or otherwise objectionable. This includes, but is not limited to, Content that is abusive, threatening, harassing, defamatory, ageist, sexist or racist;
 • 9.1.3 Du må ikke indsende indhold, der er beregnet til at fremme eller tilskynde til vold;
 • 9.1.4 Det tilrådes, at indsendelser foretages på engelsk, da vi muligvis ikke kan svare på forespørgsler, der er indsendt på andre sprog; ou must not use obscene or vulgar language;ou must not submit Content that is intended to promote or incite violence;t is advised that submissions are made using the English language as We may be unable to respond to enquiries submitted in any other languages;
 • 9.1.5 De måder, hvorpå du identificerer dig selv, må ikke overtræde disse vilkår og betingelser eller gældende love;
 • 9.1.6 Du må ikke efterligne andre mennesker, især medarbejdere og repræsentanter for Kursuscenter Emilielunden eller vores tilknyttede selskaber; og
 • 9.1.7 Du må ikke bruge vores system til uautoriseret massekommunikation såsom "spam" eller "junk mail".
 • 9.2 Du anerkender, at Kursuscenter Emilielunden forbeholder sig retten til at overvåge al kommunikation, der foretages til os eller bruger vores system.
 • 9.3 Du anerkender, at Kursuscenter Emilielunden kan gemme kopier af al kommunikation, der er foretaget til os eller ved hjælp af vores system.
 • 9.4 Du anerkender, at enhver information, du sender til os gennem vores system, kan ændres af os på nogen måde, og du giver hermed afkald på din moralske ret til at blive identificeret som forfatter til sådanne oplysninger. Eventuelle begrænsninger, du måtte ønske at lægge på vores brug af sådanne oplysninger, skal meddeles os på forhånd, og vi forbeholder os ret til at afvise sådanne vilkår og tilknyttet information.

10. Konto

 • 10.1 For at skaffe tjenester på dette websted og bruge visse andre dele af systemet er du forpligtet til at oprette en konto, der vil indeholde visse personlige oplysninger og betalingsoplysninger, som kan variere afhængigt af din brug af hjemmesiden, da vi muligvis ikke kræver betaling oplysninger, indtil du ønsker at foretage et køb. Ved at fortsætte med at bruge dette websted erklærer og garanterer du, at:
 • 10.1.1 alle oplysninger, du sender, er nøjagtige og sandfærdige;
 • 10.1.2 du har tilladelse til at indsende betalingsoplysninger, hvor tilladelse kan kræves; og
 • 10.1.3 du vil holde disse oplysninger nøjagtige og ajourførte. Din oprettelse af en konto bekræfter yderligere din repræsentation og garanti.
 • 10.2 Det anbefales, at du ikke deler dine Konto oplysninger, især dit brugernavn og din adgangskode. Vi påtager os intet ansvar for tab eller skader, der opstår som følge af, at dine Konto oplysninger deles af dig. Hvis du bruger en delt computer, anbefales det, at du ikke gemmer dine Konto oplysninger i din internetbrowser.
 • 10.3 Hvis du har grund til at tro, at dine Konto oplysninger er indhentet af en anden person uden samtykke, skal du straks kontakte os for at suspendere din konto og annullere eventuelle uautoriserede ordrer eller betalinger, der kan være i afventning. Vær opmærksom på, at ordrer eller betalinger kun kan annulleres, indtil levering af tjenester er begyndt. I tilfælde af at en uautoriseret levering begynder, inden du meddeler os om den uautoriserede karakter af ordren eller betalingen, vil du blive opkrævet for perioden fra begyndelsen af leveringen af tjenester til den dato, hvor du meddelte os og kan blive opkrævet for en faktureringscyklus på en måned.
 • 10.4 Når du vælger dit brugernavn, du er forpligtet til at overholde de betingelser, der er fastsat ovenfor i § 9. Enhver undladelse heraf kan resultere i suspension og / eller sletning af din konto.

11. Opsigelse og annullering af konti

 • 11.1 Enten Kursuscenter Emilielunden eller du kan opsige din konto. Hvis vi opsiger din konto, får du besked via e-mail, og der gives en forklaring på opsigelsen. Uanset det foregående forbeholder vi os ret til at opsige uden at give en begrundelse.
 • 11.2 11.2 Hvis vi opsiger din konto, annulleres aktuelle eller afventende ordrer eller betalinger på din konto, og levering af tjenester begynder ikke.

12. Tjenester, priser og tilgængelighed

 • 12.1 Selvom der er gjort alt for at sikre, at alle generelle beskrivelser af tjenester tilgængelige fra Kursuscenter Emilielunden svarer til de faktiske tjenester, der vil blive leveret til dig, er vi ikke ansvarlige for nogen variationer fra disse beskrivelser som den nøjagtige art af Tjenesterne kan variere afhængigt af dine individuelle krav og omstændigheder. Dette udelukker ikke vores ansvar for fejl på grund af uagtsomhed fra vores side og henviser kun til variationer af de korrekte tjenester, ikke helt forskellige tjenester. Se underklausul 13.8 for forkerte tjenester.
 • 12.2 Hvor det er relevant, kan du blive bedt om at vælge den påkrævede serviceplan.
 • 12.3 Vi hverken erklærer eller garanterer, at sådanne tjenester til enhver tid vil være tilgængelige og kan ikke nødvendigvis bekræfte tilgængelighed, før vi bekræfter din ordre. Tilgængelighedsindikationer findes ikke på hjemmesiden.
 • 12.4 Alle prisoplysninger på webstedet er korrekte på tidspunktet for at gå online. Vi forbeholder os ret til at ændre priser og ændre eller fjerne eventuelle særlige tilbud fra tid til anden og efter behov.
 • 12.5 I tilfælde af at priser ændres i perioden mellem en ordre, der afgives for Tjenester og os, der behandler denne ordre og modtager betaling, skal den pris, der var gyldig på tidspunktet for ordren, anvendes.

13. Ordrer og levering af tjenester

 • 13.1 Ingen del af dette websted udgør et kontraktligt tilbud, der kan accepteres. Din ordre udgør et kontraktligt tilbud, som vi efter eget skøn kan acceptere. Vores accept er angivet ved, at vi sender dig en e-mail med ordrebekræftelse. Først når vi har sendt dig en ordrebekræftelses-e-mail, vil der være en bindende kontrakt mellem Kursuscenter Emilielunden og dig.
 • 13.2 Ordrebekræftelser i henhold til underklausul 13.1 vil blive sendt til dig inden tjenesterne begynder og skal indeholde følgende oplysninger:
 • 13.2.1 Bekræftelse af de bestilte tjenester inklusive fuldstændige detaljer om de vigtigste egenskaber ved disse tjenester;
 • 13.2.2 Fuldt specificeret prisfastsættelse for de bestilte tjenester inklusive, hvor det er relevant, skatter, levering og andre yderligere gebyrer;
 • 13.2.3 Relevante tidspunkter og datoer for levering af tjenesterne;
 • 13.2.4 Brugeroplysninger og relevant information for at få adgang til disse tjenester.
 • 13.3 Hvis vi af en eller anden grund ikke accepterer din ordre, foretages der ingen betaling under normale omstændigheder. Under alle omstændigheder refunderes eventuelle beløb, du har betalt i forbindelse med den ordre, inden for 14 kalenderdage.
 • 13.4 Betaling for tjenesterne skal ske via din valgte betalingsmetode straks for ethvert installationsgebyr, der svarer til den serviceplan, du har købt, og på samme dag i hver efterfølgende måned ("faktureringscyklus") for gebyrer, der er påløbet i den foregående måned (" faktureringscyklus ”) OG / ELLER som angivet i den ordrebekræftelse, du modtog.
 • 13.5 Vi tilstræber at gennemføre din ordre inden for 2-3 arbejdsdage eller hvis ikke inden for en rimelig periode efter din ordre, medmindre der er ekstraordinære omstændigheder. Hvis vi ikke kan gennemføre din ordre inden for en rimelig periode, informerer vi dig på det tidspunkt, du afgiver ordren, med en note på den relevante webside eller ved at kontakte dig direkte, efter du har afgivet din ordre. Tiden er ikke afgørende for kontrakten, hvilket betyder, at vi vil sigte mod at opfylde din ordre inden for aftalte tidsplaner, men dette er ikke et væsentligt udtryk i kontrakten, og vi hæfter ikke over for dig, hvis vi ikke gør det. Hvis tjenesterne skal begynde inden for 14 kalenderdage efter vores accept af din ordre, på din udtrykkelige anmodning, skal du udtrykkeligt anerkende, at dine lovbestemte fortrydelsesret, beskrevet nedenfor i afsnit 14, vil blive påvirket.
 • 13.6 Kursuscenter Emilielunden skal bruge alle vores rimelige bestræbelser på at levere tjenesterne med rimelig dygtighed og omhu svarende til den bedste handelspraksis.
 • 13.7 I tilfælde af at der leveres tjenester, der ikke er i overensstemmelse med din ordre og dermed forkert, skal du straks kontakte os for at informere os om fejlen. Vi vil sikre, at de nødvendige korrektioner foretages inden for fem (5) arbejdsdage.
 • Yderligere vilkår og betingelser kan gælde for levering af visse tjenester. Du bliver bedt om at læse og bekræfte din accept af sådanne vilkår og betingelser, når du gennemfører din ordre.
 • 13.8 Kursuscenter Emilielunden yder teknisk support via vores online supportforum og / eller telefon. Kursuscenter Emilielunden gør alt for at reagere rettidigt, men vi garanterer ikke en bestemt svartid.

14. Annullering af ordrer og tjenester

Vi vil have dig til at være helt tilfreds med de produkter eller tjenester, du bestiller fra Kursuscenter Emilielunden. Hvis du har brug for at tale med os om din ordre, skal du kontakte kundeservice på +4560688027 eller via e-mail på [email protected] eller skrive til os på vores adresse (se afsnit 1 ovenfor). Du kan annullere en ordre, som vi har accepteret, eller annullere kontrakten. Hvis specifikke vilkår, der ledsager tjenesten, indeholder vilkår om annullering af tjenesten, gælder annulleringspolitikken i de specifikke vilkår. 
 • 14.1 Hvis du er en forbruger baseret i EU, har du en lovbestemt ret til en "afkølingsperiode". Denne periode begynder, når din ordre er bekræftet, og kontrakten mellem Kursuscenter Emilielunden og dig er dannet og slutter i slutningen af 14 kalenderdage efter denne dato. Hvis du skifter mening om tjenesterne inden for denne periode og ønsker at annullere din ordre, bedes du straks informere os ved hjælp af følgende e-mail [email protected]. Din ret til at annullere under afkølingsperioden er underlagt bestemmelserne i underklausul 14.2.
 • 14.2 Som specificeret i underklausul 13.6, hvis tjenesterne skal begynde inden for afkølingsperioden, skal du fremsætte en udtrykkelig anmodning herom. Ved at anmode om, at tjenesterne begynder inden for afkølingsperioden på 14 kalenderdage, anerkender du og accepterer følgende:
 • 14.2.1 Hvis Tjenesterne udføres fuldt ud inden for afkølingsperioden på 14 kalenderdage, mister du din ret til at annullere, efter at Tjenesterne er færdige.
 • 14.2.2 Hvis du annullerer tjenesterne efter levering er startet, men endnu ikke er afsluttet, bliver du stadig forpligtet til at betale for de leverede tjenester indtil det tidspunkt, hvor du informerer os om, at du ønsker at annullere. Det skyldige beløb beregnes i forhold til den fulde pris for tjenesterne og de faktiske tjenester, der allerede er leveret. Eventuelle beløb, der allerede er betalt for tjenesterne, refunderes med fradrag beregnet i overensstemmelse med ovenstående. Restitutioner, hvor det er relevant, udstedes inden for 5 arbejdsdage og under alle omstændigheder senest 14 kalenderdage efter at du har meddelt os, at du ønsker at annullere.
 • 14.3 Annullering af tjenester efter afkølingsperioden på 14 kalenderdage er underlagt de specifikke vilkår for disse tjenester og kan være underlagt en minimum kontraktvarighed.

15. Privatliv

Brug af webstedet er også underlagt vores fortrolighedspolitik (www.dressmakersatelier.com/privacy), der er indarbejdet i disse vilkår og betingelser ved hjælp af denne reference. Klik på linket ovenfor for at se fortrolighedspolitikken.

16. Sådan bruger vi dine personlige oplysninger (databeskyttelse)

 • 16.1 Alle personlige oplysninger, som vi kan indsamle (inklusive, men ikke begrænset til, dit navn og din adresse) vil blive indsamlet, brugt og opbevaret i overensstemmelse med bestemmelserne i Data Protection Act 1998 og dine rettigheder i henhold til denne lov. 
 • 16.2 Vi kan bruge dine personlige oplysninger til at:
 • 16.2.1 Lever vores tjenester til dig;
 • 16.2.2 Behandle din betaling for tjenesterne; og 
 • 16.2.3 Informer dig om nye produkter og tjenester, der er tilgængelige fra os. Du kan til enhver tid anmode om, at vi holder op med at sende dig disse oplysninger.
 • 16.3 Under visse omstændigheder (hvis du f.eks. Ønsker at købe tjenester på kredit) og med dit samtykke kan vi videregive dine personlige oplysninger til kreditreferencebureauer. Disse agenturer er også bundet af databeskyttelsesloven 1998 og bør bruge og opbevare dine personlige oplysninger i overensstemmelse hermed.
 • 16.4 Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre tredjeparter uden først at få din udtrykkelige tilladelse.

17. Ansvarsfraskrivelse

 • 17.1 Vi giver ingen garanti eller erklæring om, at webstedet opfylder dine krav, at det vil være af tilfredsstillende kvalitet, at det vil være egnet til et bestemt formål, at det ikke vil krænke tredjeparts rettigheder, at det vil være kompatibelt med alle systemer, at det vil være sikkert, og at alle leverede oplysninger er korrekte. Vi giver ingen garanti for nogen specifikke resultater fra brugen af vores service eller tjenester.
 • 17.2 Ingen del af dette websted er beregnet til at udgøre rådgivning, og indholdet af dette websted bør ikke stole på, når man træffer nogen beslutninger eller foretager nogen handling af nogen art.
 • 17.3 Ingen del af dette websted er beregnet til at udgøre et kontraktligt tilbud, der kan accepteres.
 • 17.4 Mens vi bruger rimelige bestræbelser på at sikre, at hjemmesiden er sikker og fri for fejl, vira og anden malware, tilrådes det kraftigt at tage ansvar for din egen internetsikkerhed, dine personlige oplysninger og dine computere.

18. Ændringer af faciliteterne og disse vilkår og betingelser

Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre webstedet, dets indhold eller disse vilkår og betingelser. Du er bundet af eventuelle ændringer i vilkårene og betingelserne fra første gang du bruger webstedet efter ændringerne. Hvis vi er forpligtet til at foretage ændringer i disse vilkår og betingelser ved lov, gælder disse ændringer automatisk for alle ordrer, der i øjeblikket afventer ud over de ordrer, du har afgivet i fremtiden.

19. Webstedets tilgængelighed

 • 19.1 Hjemmesiden leveres "som den er" og på "som tilgængelig" basis. Kursuscenter Emilielunden bruger branchens bedste praksis til at give høj oppetid, herunder en fejltolerant arkitektur, der er hostet i cloud-servere. Vi giver ingen garanti for, at hjemmesiden eller faciliteterne er fri for mangler og / eller fejl, og vi yder ikke nogen form for refusion for udfald. Vi giver ingen garantier (udtrykkeligt eller underforstået) for egnethed til et bestemt formål, nøjagtighed af information, kompatibilitet og tilfredsstillende kvalitet.
 • 19.2 Vi påtager os intet ansvar for forstyrrelser eller manglende tilgængelighed af webstedet, der skyldes eksterne årsager, herunder, men ikke begrænset til, ISP-udstyrsfejl, værtsudstyrsfejl, kommunikationsnetværksfejl, strømsvigt, naturlige begivenheder, krigshandlinger eller juridiske begrænsninger og censur.

20. Ansvarsbegrænsning

 • 20.1 I det maksimale omfang loven tillader, påtager Vi os intet ansvar for direkte eller indirekte tab eller skader, forudsigelige eller på anden måde, herunder indirekte, følgeskader, specielle eller eksemplariske skader, der opstår som følge af brugen af hjemmesiden eller oplysninger indeholdt deri. Du skal være opmærksom på, at du bruger webstedet og dets indhold på egen risiko.
 • 20.2 Intet i disse vilkår og betingelser udelukker eller begrænser .
 • 20.3 Intet i disse vilkår og betingelser udelukker eller begrænser Kursuscenter Emilielunden's ansvar for direkte eller indirekte tab eller skader, der opstår som følge af den forkerte levering af tjenester eller på grund af ukorrekte oplysninger, der er inkluderet på webstedet.
 • 20.4 I tilfælde af at nogen af disse vilkår viser sig at være ulovlige, ugyldige eller på anden måde ikke kan håndhæves, anses dette udtryk for at være skilt fra disse vilkår og betingelser og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende vilkår og betingelser. Dette udtryk gælder kun inden for jurisdiktioner, hvor et bestemt udtryk er ulovligt.

21. Intet afkald

I tilfælde af at en af parterne i disse vilkår og betingelser ikke udøver nogen rettigheder eller afhjælpning indeholdt heri, skal dette ikke opfattes som et afkald på denne ret eller afhjælpning.

22. Tidligere vilkår og betingelser

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse vilkår og betingelser og tidligere versioner deraf, gælder bestemmelserne i disse vilkår og betingelser, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

23. Tredje parts rettigheder

Intet i disse vilkår og betingelser giver nogen tredjepart nogen rettigheder. Aftalen oprettet ved disse vilkår og betingelser er mellem dig og Kursuscenter Emilielunden.

24. Kommunikation

 • 24.1 Alle meddelelser / meddelelser gives til os enten pr. Post til vores lokaler (se adresse ovenfor) eller via e-mail til [email protected]. En sådan meddelelse anses for at være modtaget 3 dage efter udstationering, hvis den sendes med første klasses post, afsendelsesdagen, hvis e-mailen modtages fuldt ud på en arbejdsdag og den næste hverdag, hvis e-mailen sendes i en weekend eller helligdag.  
 • 24.2 Vi kan fra tid til anden, hvis du vælger at modtage det, sende dig oplysninger om vores produkter og / eller tjenester. Hvis du ikke ønsker at modtage sådanne oplysninger, skal du klikke på linket 'Afmeld' i enhver e-mail, du modtager fra os.

25. Lov og jurisdiktion

Disse vilkår og betingelser og forholdet mellem dig og Kursuscenter Emilielunden er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med loven i England og Wales og Kursuscenter Emilielunden, og du accepterer at underkaste dig den eksklusive jurisdiktion for [Danmark].
Created with